Medische Technologie

Over Medische Technologie

Het lectoraat Medische Technologie verricht praktijkgericht onderzoek op de vakgebieden medische beeldvorming, radiotherapie en ict in de zorg. Er bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de beroepspraktijk op deze vakgebieden. Medische Technologie maakt deel uit van het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Voor onderwijs en werkveld

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De onderzoeksresultaten worden - indien mogelijk - direct toegepast bij de bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en de masteropleidingen Medical Imaging/Radiation Oncology (MIRO) en Advanced Health Informatics Practice (AHIP). Dit gebeurt in de vorm van workshops, masterclasses en curriculumontwikkeling. Daarnaast krijgen studenten begeleiding bij onderzoeks- en afstudeerprojecten en wordt bijgedragen aan deskundigheidsbevordering van docenten.

Samenwerken met Medische Technologie

Het lectoraat onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeks- en kennisinstellingen. Enkele partners zijn de Vrije Universiteit, het Amsterdam UMC en het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de andere hogescholen met een MBRT opleiding: de Hanzehogeschool Groningen en de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. In internationaal verband worden projecten uitgevoerd met de Universiteiten van Manchester en Salford.

Onderzoeksthema's

De onderzoekers van Medische Technologie richten zich op urgente thema’s zoals verbetering van onderzoeks- en behandelmethoden en stralingsbescherming. Daarnaast spelen de thema's functiedifferentiatie en verschuiving van medische beeldvorming naar de eerstelijnszorg een grote rol. De thema's implementatie van ict in zorgprocessen en toepassing van e-health worden opgepakt in samenwerking met het associate lectoraat E-health, onderdeel van Medische Technologie.

Afstuderen bij Medische Technologie

Het lectoraat Medische Technologie is als begeleider of opdrachtgever betrokken bij diverse afstudeeronderzoeken. Dit afstudeerwerk draagt bij aan kennis over onze speerpunten Medische Beeldvorming, Radiotherapie en ICT in de zorg, met bijzondere aandacht voor Artificial Intelligence en Virtual Reality.

De studenten zorgen met hun afstudeeronderzoek voor een waardevolle inbreng aan verbreding en verdieping van de kennisbasis van het lectoraat, onderbouwing van nieuwe projectaanvragen of aan de uitvoering van projecten van het lectoraat.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden om zelf bij ons lectoraat af te studeren? Of benieuwd naar de onderwerpen van de recente theses? 

Lees hier verder

De lectoren van Medische Technologie

Harmen Bijwaard
Harmen Bijwaard
Harmen Bijwaard
lector
Lectoraat
E-mail
Laurence Alpay
Laurence Alpay
Laurence Alpay
associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Medische Technologie

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met Freia Heirman.
Telefoon
06-15279659