Jongeren aan zet voor een gezond en duurzaam eetpatroon

Lectoraat
Health & Food
Duur
Februari 2024 t/m februari 2026
Locatie
Delft en Amsterdam
Contact
Claudia Oomen

Het doel van het project

Ongezond voedsel is vaak makkelijk te krijgen. Jongeren maken hierdoor snel ongezonde keuzes. En wist je dat slechts 1% van de 14- tot 18-jarigen dagelijks voldoende groente en fruit eet? Dat willen wij op een slimme manier veranderen: met jongeren zelf. Want gezond eten en drinken – water, genoeg groente en fruit, volkorenproducten – is belangrijk voor een gezond lichaam.

Met dit project gaan wij met jongeren in actie voor het eten van meer plantaardige voeding. Centraal in het project staan mbo-studenten, hoe ze over plantaardig voedsel denken, in welke mate ze plantaardig eten en met welke oplossingen ze zélf komen om meer plantaardig voedsel te gaan eten. Mbo-studenten in de leeftijd van 16 tot 20 jaar vormen daarbij de doelgroep.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek is een gesubsidieerd en breed gedragen onderzoek van meerdere hbo- en mbo-scholen, waar Inholland deel van uitmaakt. Het onderzoek gebeurt in vier Nederlandse regio’s: Brabant, Zuid-Holland, Metropool regio Amsterdam en Noord. De titel van het gehele project is "Mbo-student in actie voor plantaardig voedsel". Zeven hbo’s, zeven mbo’s, twee gemeenten, JOGG, Jong Leren Eten, Flevo Campus, MBO Platform Sport en Gezonde Leefstijl en het Voedingscentrum zijn aangesloten bij dit project. HAS green academy is penvoerder, waarvan Antien Zuidberg naast betrokken lector ook projectleider is. Lees hier meer over de start van dit onderzoeksproject. 

Het doel van het project is tweeledig. Ten eerste willen we meer kennis krijgen over de gedachten en gedragingen van mbo-studenten als zij voedingskeuzes maken. Hierin trekken onze Inholland-onderzoekers op met andere partners, waaronder de HAS green academy, Haagse Hogeschool en MBO Westland. We maken hierbij gebruik van ‘challenge-based learning'.

Ten tweede dagen we de mbo-studenten zelf uit om oplossingen te bedenken die de eigen doelgroep bewustmaakt van de mogelijkheid om plantaardig voedsel te kiezen en hen stimuleert deze keuze ook daadwerkelijk te maken. Inholland heeft een belangrijke bijdrage in het bedenken van deze oplossingen en dat doen we samen met onze eigen studenten.

"In dit onderzoek gaan onze studenten samen met (mbo-)jongeren in gesprek en ontwikkelen ze in co-creatie met hen nieuwe oplosrichtingen om gezondere en duurzamere keuzes te maken. Hoe meer studenten we hiermee bereiken, hoe groter de impact voor een duurzame en gezonde samenleving."

- Claudia Oomen, onderzoeker en projectleider

Wat is het belang voor het onderwijs?

Wij voeren dit project uit met studenten van Inholland. Zij gaan in gesprek met de mbo-studenten, en zij co-creëren samen met hen. De studenten worden samen uitgedaagd om zelf het vraagstuk te onderzoeken en met oplossingen te komen. Dit motiveert hen om zelf het gewenste gedrag te gaan vertonen en dit over te dragen op leeftijdsgenoten. Onze studenten dragen daarmee bij aan oplossingen dat jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar meer verantwoorde voedselkeuzes gaan maken.

Door de inzet van studenten van meerdere opleidingen van Inholland leren we studenten ook kennis te maken met deze complexe problematiek. Hoe krijg je jongeren zover om gezonder gaan eten? Studenten worden mede bewustgemaakt van de keuze voor gezonde en verantwoorde voeding, en leren in dit project technieken in te zetten op het gebied van co-creatie en het gezamenlijk doen van onderzoek om daarmee tools en oplossingen te ontwikkelen die gedragsverandering in gang zetten. Dit is relevant voor studenten met interesse in gezonde en duurzame voeding, maar ook voor degenen die geïnteresseerd zijn in de JGZ-zorg en social work. Daarnaast werken we samen met onderzoekers en studenten binnen het MetaHealth-project. Immers, gezonde jongeren staan aan de basis van het worden van gezonde jonge ouders en het krijgen van gezonde kinderen. Zowel mbo- als hbo-studenten gaan hier veel van opsteken!

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De mbo-hogescholen hebben als partner een belangrijke rol hebben in het faciliteren van het onderzoek. Daarnaast hebben zowel mbo-partners als werkveldpartners een belangrijke rol in het implemeteren van oplossingen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de belangrijkste weerstanden en drijfveren van mbo-studenten om gezonder te gaan eten. Daarbij willen we een of meerdere nieuwe concepten ontwikkelen die eraan bijdragen dat jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar meer verantwoorde voedselkeuzes gaan maken.

Deze concepten kunnen heel uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe voedingsproducten, nieuwe tools of aanpassingen in de voedselomgeving en sociale omgeving, die eraan bijdragen dat jongeren meer verantwoorde voedselkeuzes gaan maken.

 

Samenwerkingspartners in dit project

Het project wordt gefinancierd door regieorgaan-SIA en door de ministeries van LNV en VWS. Penvoerder is HAS green academy.

Werk samen met Claudia

Kom in contact en stel al je vragen