MetaHealth

Gezondheid in een microbiële, sociaal-culturele en zorgcontext in de eerste duizend dagen van het leven

Lectoraat
Medische Technologie
Lectoraat
E-health
Duur
December 2023 t/m december 2030
Locatie
Haarlem
Contactpersoon
Laurence Alpay

Het doel van MetaHealth

Er is vaak een verband tussen overgewicht, tandbederf, en een lage sociaaleconomische positie (SEP). Dit samenspel heeft nadelige gevolgen voor zowel de gezondheid als het welzijn van kinderen, en kan ook van invloed zijn op hun latere volwassen leven. MetaHealth streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan het verminderen van overgewicht en mondziekten, vooral bij kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien, zoals armoede, ongunstige woonomstandigheden, en beperkte gezondheidsvaardigheden.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de NWA-ORC subsidieaanvraag voor het project MetaHealth gehonoreerd. MetaHealth is een achtjarig onderzoek, met als doel om diepgaande kennis te verkrijgen over de interactie tussen leefstijl, omgeving en micro-organismen tijdens de zwangerschap en de eerste duizend dagen. Daarnaast wil het onderzoeksteam leren hoe de zorg beter kan aansluiten bij de behoefte en complexe dagelijkse realiteit van kinderen en gezinnen. Ten slotte wil het onderzoeksteam op basis van deze kennis samen effectieve interventies creëren om overgewicht en tandbederf te voorkomen.

 

Hoe draagt Inholland bij aan dit onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats onder leiding van professor Egija Zaura van VU-ACTA. Vanuit Inholland zijn onderzoekers Monique van der Veen en Vera van Stokkom en associate lector Laurence Alpay betrokken bij dit onderzoek. Vanuit de opleiding Mondzorgkunde van domein Gezondheid, Sport en Welzijn gaat Monique van der Veen zich in dit onderzoek focussen op gezinnen die in kwetsbare omstandigheden leven. Daarnaast houdt ze zich samen met diverse partners bezig met interventies passend bij de behoeftes en context van deze gezinnen. Monique richt zich in dit onderzoek op Inclusivity.

Laurence Alpay, associate lector bij lectoraat Medische Technologie, brengt haar expertise in op het gebied van persuasive communication. Zij zal zich richten op de digitale- en non-digitale communicatie-routes en diensten. In het bijzonder worden e-health tools ontworpen vanuit een perspectief van mensgericht technologie en mens machine interacties. Laurence is in dit onderzoek verantwoordelijk voor Knowledge Utilization and Dissimination.

Vanuit het kenniscentrum Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences gaat Vera van Stokkom bijdragen aan dit onderzoek met expertise op het gebied van smaakvoorkeuren, sensorisch onderzoek en voedselkeuze. Vera participeert in Cohort Studies.

"'De inzet van persuasieve communicatie tools bij het voorkomen van overgewicht en tandbederf bij jonge kinderen vraagt om een co-design benadering."

- Laurence Alpay, associate lector Medische Technologie

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inholland-studenten van de opleidingen Mondzorgkunde en Informatica en de Master Advanced Health Informatics Practice zullen tijdens hun beroepsuitoefening in aanraking komen met zorgprofessionals en gezinnen met jonge kinderen.

Als we beter inzicht hebben in het verminderen van overgewicht en mondziekten, vooral bij kinderen die in kwetsbare omstandigheden, kunnen wij geschikte tools en interventies ontwikkelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van het kind. Dit komt voor binnen de mondzorgkunde, maar ook binnen andere beroepsgroepen.

De kennis die we in dit onderzoek opdoen, is relevant voor zorg- en informaticagerelateerde studies.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

In het MetaHealth-project streven we naar diepgaande kennis over de interactie tussen leefstijl, omgeving en micro-organismen tijdens de zwangerschap en de eerste duizend dagen.

We willen de zorg optimaliseren, zodat deze beter aansluit bij de behoeften en complexe dagelijkse realiteit van kinderen en gezinnen. Daarnaast focussen we op de implementatie van effectieve interventies om overgewicht en tandbederf bij kinderen te voorkomen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het MetaHealth-project omvat diverse samenwerkingspartners uit verschillende vakgebieden, waaronder GGD Amsterdam, Voedingscentrum, Pharos, JGZ, Bètapartners, en kennisinstellingen zoals ACTA, UvA, en de Universiteit Twente.

Binnen dit project spelen diverse stakeholders met eigen behoeften en wensen een cruciale rol, waaronder:

  1. Beleidsmedewerkers en gemeenten
  2. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals mondzorgprofessionals en professionals uit de sociale zorg
  3. Onderwijsinstellingen, waaronder jeugdzorgcentra, buurtactiviteitencentra, (kleuter)scholen en kinderdagverblijven
  4. Gezinnen, inclusief ouders of andere eerstelijnszorgverleners, aanstaande en toekomstige ouders, en jonge kinderen
  5. Wetenschappers betrokken bij het project

Samenwerkingspartners in dit project

Nieuws over MetaHealth

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0611449745