Leergang Inclusiviteit gemeente Amsterdam

Het doel van 'Leergang Inclusiviteit'

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om een inclusieve organisatie te zijn. Het doel is dat iedereen in de organisatie zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Dat betekent dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt en weet dat er naar elke persoon wordt geluisterd, ongeacht afkomst, ras, religie, gender, seksuele voorkeur, al dan niet zichtbare beperking, leeftijd, mantelzorg of welke vorm van anders zijn, denken of doen ook. (In: Pilotomschrijving, Chergui & Nazar, 2020).

Om dit te bereiken is onder andere de leergang “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet” ontwikkeld. Deze leergang biedt een verdieping aan op het gebied van diversiteit en inclusie. Er wordt een pilot gedraaid van deze leergang bij maximaal drie groepen van vijftien deelnemers per groep.

De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om zelf een leergang te ontwikkelen in plaats van een kant-en-klaar trainingsprogramma in te kopen bij een externe partij. De reden hiervoor is dat de gemeente een leertraject beoogt, dat aansluit bij de organisatie en op maat gemaakt is vóór de organisatie. Dit sluit perfect aan bij de hoofdgedachte van action research; met action research kan de leergang worden toegepast en tegelijkertijd gezocht worden naar verbeteringen. Dit is de kracht van action research voor de leergang.

De doelstelling van dit action research, dat uitgevoerd wordt door de onderzoekers van Diversiteitsvraagstukken, is het verzamelen van gegevens over de leergang “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” met het oog op het passend maken van de leergang voor de gemeente Amsterdam en haar medewerkers.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De onderzoekers van Diversiteitsvraagstukken gaan een actieonderzoek uitvoeren naar de leergang "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet". Dit actieonderzoek bestaat uit verschillende fasen (oriëntatiefase, uitvoeringsfase en analysefase). Het onderzoek maakt gebruikt van verschillende dataverzamelingsmethoden zoals een kwantitatieve nulmeting, interviews en observaties.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met dit onderzoeksproject doen wij inzichten op over het trainen en ontwikkelen van medewerkers op het gebied van inclusiviteit. Deze inzichten kunnen wij gebruiken voor onze docenten en medewerkers zodat er eventueel ook voor hen een programma ontwikkeld kan worden.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit project wordt uitgevoerd ten behoeve van het werkveld. Wij ondersteunen de gemeente Amsterdam met het inclusiever maken van hun organisatie.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het bieden van adviezen en aanbevelingen voor de pilot van de leergang over inclusiviteit voor de gemeente Amsterdam. Deze adviezen en aanbevelingen leiden tot een op maat gemaakte leergang over inclusiviteit.

“Het is erg hard werken om een ander mens te zien zoals hij is.”

“Ik neem mee dat ik ruimte moet creëren om dingen bespreekbaar de maken."

“Iedereen draagt rijke verhalen met zich mee.”

 

Diverse deelnemers van de eerste pilotgroep aan de leergang

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Leergang Inclusiviteit:

Vanwege de coronarestricties staat de leergang en daardoor ook het onderzoek momenteel ‘on hold’. Zodra het weer mogelijk is om fysieke sessies te houden, wordt de leergang gecontinueerd.

Werk samen met Marette

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279134