Mindful doceren

Lectoraat
Studiesucces
Duur
April 2020 t/m december 2022
Locatie
Haarlem
Contact
Studiesucces

Het doel van Mindful doceren

Met het onderzoeksproject Mindful doceren willen we onderzoeken of een mindfulness training een goede interventie is om de werkstress van docenten te verlagen en hun welzijn te bevorderen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland-docenten kunnen op eigen initiatief via de Inholland Academy een online mindfulness training volgen. Deze training wordt wekelijks gegeven en duurt in totaal acht weken. Tijdens de twee uur durende training gaan docenten aan de slag met yoga, meditatie en aandachtsoefeningen. Daarnaast oefenen ze iedere dag 30 minuten thuis met een mindfulness-app (De Mindfulnessmentor).

Om te onderzoeken welke effecten deze mindfulness training heeft, nemen we vooraf, na drie maanden en een jaar na het begin van de training vragenlijsten af over onder andere welzijn, werkstress en engagement van de docent en vragen we naar de effecten in de klas. Ook nemen we, na afloop van de training, interviews af bij de docenten.

Dit onderzoek is onderdeel van een uitgebreidere reeks onderzoeken naar de effecten van mindfulness op zowel welzijn als engagement van docenten en studenten. In september 2020 starten naar alle waarschijnlijkheid weer fysieke mindfulness trainingen voor docenten en studenten.

Er is vanuit het lectoraat Studiesucces interesse om samen te werken met onderzoekers aan andere hogescholen en universiteiten.

"Mindfulness leidt tot hogere cognitieve prestaties en een hogere weerstand tegen stress (Zenner, Herrnleben-Kurz & Walach, 2014) en werkdruk bij docenten. Ook leidt het via een spill-over functie tot minder stress en een hogere betrokkenheid van studenten (Braun, Roeser, Mashburn & Skinner 2019; Jennings & Greenberg, 2009)."

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met dit project willen we het welzijn van docenten bevorderen en van hieruit het onderwijs verbeteren. Docenten ervaren veel werkdruk en dit kan tot uitval leiden. Mindfulness kan positief bijdragen aan het welzijn van docenten en dit helpt om uitval te voorkomen. Daarnaast is bekend dat docentenwelzijn en studentenwelzijn met elkaar samenhangen. Op deze manier kan via docentenwelzijn ook een positieve bijdrage worden geleverd aan studentenwelzijn.

Hoe betrekken we het werkveld?

We betrekken het hoger onderwijs in het algemeen, waar welzijn hoog op de agenda staat. Dit doen we door docenten mee te laten denken over de invulling van de cursus en hun persoonlijke welzijn. Daarnaast denken docenten via dit onderzoek ook mee over studentenwelzijn en wat docenten hieraan kunnen bijdragen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Mindfulness leidt tot hogere cognitieve prestaties en een hogere weerstand tegen stress (Zenner, Herrnleben-Kurz & Walach, 2014) en werkdruk bij docenten en mogelijk – via een spill over functie - tot minder stress en een hogere betrokkenheid van studenten (Braun, Roeser, Mashburn & Skinner 2019; Jennings & Greenberg, 2009).

We verwachten dat docenten meer bewustwording krijgen rondom de momenten wanneer ze stress ervaren, en dat zij via de oefeningen in de trainingen ook beter kunnen omgaan met stress. De eerste resultaten laten zien dat docenten juist op het moment dat ze het te druk krijgen even pauze nemen om tot rust te komen en overzicht te creëren. Ook valt op dat docenten aangeven beter prioriteiten te kunnen stellen en beter “nee” leren zeggen na het volgen van de cursus.

Werk samen met Lisa

Kom in contact en stel al je vragen