Monitoring zorguitkomsten in de GGZ

Het doel van Monitoring zorguitkomsten in de GGZ

Naast lector is Wilma Swildens tevens manager van een afdeling Zorgmonitor & Onderzoek bij Altrecht GGZ (regionale GGZ-instelling in de regio Utrecht). Deze afdeling verzorgt onder andere de Routine Outcome Monitoring (ROM) voor een aantal zorgeenheden. De ROM via de Zorgmonitor omvat het regelmatig monitoren van de toestand, wensen en behoeften van patiënten, door afname van vragenlijsten bij zowel de patiënt als de hulpverlener. Daarnaast wordt door de afdeling Zorgmonitor & Onderzoek wetenschappelijk onderzoek gedaan.

De Routine Outcome Monitoring heeft verscheidene doelen:

  • Door regelmatig te kijken hoe het met de patiënt gaat, kunnen de behandelaren de hulpverlening beter afstemmen op de behoeften van de patiënt.
  • De ingevulde vragenlijsten geven inzicht in het resultaat en de kwaliteit van de hulpverlening. Hiermee kunnen afdelingen feedback krijgen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
  • De ROM-metingen kunnen anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek krijgen we meer kennis over de psychische klachten en de maatschappelijke problemen van onze patiënten en wat de beste behandelingen zijn.

Naast het uitvoeren van de ROM doet de afdeling Zorgmonitor & Onderzoek (wetenschappelijk) onderzoek, onder andere met gegevens die bij de ROM verzameld worden. Daarnaast worden in het kader van (wetenschappelijke) onderzoeken soms bij een deel van de patiënten of zorgeenheden aanvullende gegevens verzameld. Samen met team Zorgmonitor bij Altrecht doet Wilma Swildens doorlopend onderzoek naar zorgbehoeften en zorgprofielen van patiënten met EPA.

"Routine Outcome Monitoring laat zien of de zorg daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Ervaart de patiënt bijvoorbeeld een afname van klachten?"

 

AkWA

Hoe wordt dit onderzoek aangepakt?

Afdelingen van Altrecht waar de zorgmonitor wordt uitgevoerd richten zich allen op de doelgroep mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA).

Naast meer inzicht in zorgbehoeften en zorgprofielen van patiënten met EPA is er nog een ander doorlopend thema: de vraag naar de samenhang tussen patiënt- en hulpverlenings-kenmerken en zorguitkomsten bij patiënten in termen van klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Ook hiervoor worden doorlopend data verzameld en geanalyseerd.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Voor studenten van hogescholen en universiteiten en voor hulpverleners van de opleiding Verpleegkundig specialist GGZ en master Social Work zijn er mogelijkheden om in het onderzoek te participeren. Jaarlijks schrijven werken studenten van deze opleidingen mee aan analyse van gegevens op basis van de zorgmonitor in het kader van onderzoeksstages en thesis.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Resultaten van de onderzoeken worden teruggekoppeld door middel van presentaties bij de betreffende zorgeenheden, de gemeente, cliënten- en familieraden, kennisnetwerken, congressen en dergelijke. Ook worden posters verspreid en verschijnen er publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Een aantal posters en verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties kunt u hier inzien.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Wilma

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0614426964