Open en online leermaterialen voor LLO

Lectoraat
Human Capital
Duur
september 2020 t/m juni 2022
Locatie
Den Haag, Rotterdam, Diemen
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'Open en online leermaterialen voor LLO'

Een leven lang ontwikkelen, kortweg LLO, is een van de belangrijkste thema’s in het bedrijfsleven. Beroepen ontwikkelen zich razendsnel. Als medewerker moet je je continu aanpassen. Een carrière kon je vroeger als een ladder zien: je beweegt je in één lijn naar boven. Nu is het eerder een klimrek, waarbij je soms schuin, soms links of rechts gaat. Je moet wendbaar zijn, en dat is iets wat huidige én toekomstige professionals moeten leren.

Het onderwijs en het werkveld hebben leermateriaal nodig om professionals en de organisatie eromheen te helpen zich te blijven ontwikkelen. En dan het liefst zo dat het leren goed te combineren is met het werk, dus on the job en digitaal. Het doel van dit project is om de expertises van de verschillende hogescholen te bundelen en zo een aantrekkelijk aanbod voor opleidingen te ontwikkelen om de kwaliteit van leermaterialen te verhogen.

Voor deze grote opgave bundelen zes hogescholen hun kennis en kunde: Saxion, Fontys, Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen, De Haags Hogeschool en Inholland. Met subsidie van SURF, het kenniscentrum voor ICT-vernieuwing in het onderwijs, vormen ze de vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen om de komende twee jaar leermaterialen op het gebied van LLO te inventariseren, te ontsluiten en door te ontwikkelen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In de nieuwe vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen werken Hogeschool Inholland en vijf andere hogescholen samen om open leermateriaal te ontwikkelen. Dit gebeurt via het Breed Platform Arbeid, een samenwerkingsverband van lectoren die vanuit verschillende hogescholen in het land praktijkgericht onderzoek verrichten op het brede terrein van Arbeid.  

Binnen dit SURF-project werken de onderzoekers uit acht lectoraten en docenten uit een tiental opleidingen, waaronder Business Studies, Human Resource Management, Gezondheidskunde, Bedrijfskunde, Onderwijskunde, Toegepaste Psychologie en Bestuurskunde, met elkaar samen. Ze kijken multidisciplinair over hun eigen grenzen naar andere vakgebieden zoals HRM, onderwijskunde, talentmanagement en gezondheid en benutten elkaars expertise.

“Een carrière kon je vroeger als een ladder zien: je beweegt in één lijn naar boven. Nu is het eerder een klimrek, waarbij je soms schuin, soms links of rechts gaat.”

- Petra Biemans, lector Human Capital

Wat is het belang voor het onderwijs?

We betrekken het onderwijs bij ons onderzoek door middel van pilots op de verschillende hogescholen. Studenten bieden we de mogelijkheid om samen te werken met studenten van andere hogescholen.

Met het bundelen van de expertise van de verschillende hogescholen, maken we een aantrekkelijk aanbod voor opleidingen om de kwaliteit van leermaterialen te verhogen.

Er is een minor Leven Lang Ontwikkelen ontwikkeld rondom deze MOOCs, voluit Massive Open Online Courses. Deze staat ook onder Kies Op Maat

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld is het onderwijs binnen en buiten de deelnemende hogescholen. Het materiaal dat gebruikt wordt, komt direct voort uit onderzoek bij zeer uiteenlopende bedrijven en in verschillende branches. Er worden interviews gehouden met en filmmateriaal gemaakt bij het bedrijfsleven, dat als lesmateriaal aangeboden wordt.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

  • Het vormen van een actieve vakcommunity van docenten en lectoren met frequente bijeenkomsten;
  • Een samenhangende collectie van open leermaterialen op vijf deelthema’s in een open leeromgeving;
  • De inzet en doorontwikkeling van open leermaterialen bij alle hogescholen van de vakcommunity;
  • Verduurzaming van de collectie open leermaterialen die wordt onderhouden door de vakcommunity.

Lectorennetwerk lanceert MOOC's over leven lang ontwikkelen

In een competitieve arbeidsmarkt is het bevorderen van een 'leven lang ontwikkelen' cruciaal om flexibel te blijven in veranderende werkomstandigheden. Werkgevers spelen hierbij een essentiële rol, vooral met betrokkenheid van HRM-professionals en leidinggevenden. Om hen effectief te ondersteunen, bundelen lectoraten van Saxion, Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de Haagse Hogeschool (HHS), Fontys en Inholland hun krachten en kennis. Met steun van SURF lanceerden ze een vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen, met als doel een actuele verzameling van open leermaterialen te ontwikkelen.

Dit leidde tot vijf MOOC's over relevante LLO-thema's: toekomst van werk, vormgeven van loopbanen die uitdagen tot ontwikkeling, stimuleren van leren van kwetsbare medewerkers, teamontwikkeling en leren en ontwikkelen binnen organisaties.

Lees hier meer

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland 

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712