Publieke dialogen: #goedgesprek

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
maart 2019 t/m februari 2021
Locatie
Rotterdam
Contact
Guido Walraven

Het doel van 'Publieke dialogen: #goedgesprek'

Soms zijn er spanningen in bepaalde wijken van grote steden. Spanningen tussen burgers onderling of spanningen met bepaalde verhoudingen tusen professionals of gemeenteambtenaren. Deze spanningen ontstaan omdat sommige publieke waarden niet overeenkomen. Inholland wil de publieke dialoog aangaan en daarmee een #goedgesprek neerzetten. Het doel van dit project is om een vaardighedenmodel te ontwikkelen voor publieke dialogen. Zo zet Inholland een duurzame, gezonde samenleving neer voor iedereen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Mensen vinden het lastig om op een respectvolle manier deel te nemen aan een publieke dialoog over gedeelde belangen. Inholland wil met het nieuw ontwikkelde vaardighedenmodel uitgebreid dialogen gaan testen in de praktijk.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit project vloeien terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases, opdrachten en gastsprekers en worden ook gebruikt in het kader van docent-professionalisering.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit onderzoek is een samenwerking tussen kennisinstellingen en de praktijk. Het werkveld doet dus gelijk en actief mee.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het onderzoek zal leiden tot nieuwe inzichten in de relatie tussen overheid en burger en de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze en handelingsrepertoire.

“Dit onderzoek gaat in op een actuele behoefte in Rotterdam aan meer concrete handvatten voor het voeren van een constructieve dialoog in de wijk, in relatie tot complexe publieke vraagstukken. Hoe houden we het gesprek dan open? Hoe voorkomen we dat die verhardt en uitmondt in polarisatie? Kortom, het doorbreken van polarisatie via open dialoog.”

Tamara van der Hoek, sr. adviseur inspraak en participatie van Gemeente Rotterdam

De onderzoekers van Publieke dialogen: #goedgesprek:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Geregeld.net | Grey Matters

Werk samen met Guido Walraven

Kom in contact en stel je vragen