Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland

Lectoraat
Empowerment en Professionalisering
Duur
juni 2020 t/m mei 2024
Locatie
Haarlem / Alkmaar
Contact
Tineke de Wit

Het doel van Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland

Sinds 2020 zijn in Nederland vijftien regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) aan de slag gegaan met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen. De RKJ-Noord-Holland is een van die vijftien werkplaatsen. Ons vraagstuk is: samen onderzoeken we hoe de samenwerking tussen sociaal professionals en het informele netwerk van en rond jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte kan verbeteren.

Binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland kijken verschillende regionale partners vanuit diverse perspectieven naar maatschappelijke vraagstukken, beoordelen deze en zoeken vervolgens naar oplossingen. Diverse regionale partners doen mee: gemeenten, professionals, beleidsmakers, gezinnen, jeugdigen, andere informele partners en de onderzoekers van Empowerment en Professionalisering van Inholland. Samen onderzoeken we hoe de samenwerking tussen sociaal professionals en het informele netwerk van en rond jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte kan verbeteren. Dat doen we aan de hand van vier Leerateliers:

  1. Leren van de jongerencommunity Triple ThreaT in Haarlem, Schalkwijk;
  2. Samenwerken van sociaal professionals met informele hulpbronnen om crisissituaties in gezinnen te voorkomen;
  3. Het onderzoeken van de vraag hoe sociaal professionals de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in partnerschap met de gezinnen toe kunnen passen;
  4. Leren van samenwerking met informele hulpbronnen rondom gezinnen met complexe problematiek om zwaardere jeugdhulp te voorkomen.

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland beoogt de jeugdzorg in Noord-Holland te verbeteren en wil een bijdrage leveren aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We werken samen met verschillende partners in Noord-Holland, die op locatie onderzoek doen in Leerateliers. Hiermee creëren we samen een lerend klimaat in het werkveld. In de Leerateliers zijn de verschillende perspectieven vertegenwoordigd: doelgroep (jeugdigen en hun informele netwerk), opdrachtgever (gemeente), afnemer (instelling) en universiteit/hogeschool. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

In de Leerateliers zetten we studenten van de opleiding Social Work in. Zij verrichten ondersteunende onderzoekswerkzaamheden. De betrokken docent-onderzoekers zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs in het algemeen en specifiek in het profiel jeugd, waardoor er een voortdurende wisselwerking is tussen deze kenniswerkplaats en het onderwijs.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We werken samen met een grote verscheidenheid aan partners, zoals Parlan Jeugdhulp, Kenter Jeugdhulp, iHUB Jeugdhulp, de Hoofdzaak, het Nederlands Jeugdinstituut, Gemeente Haarlem, Gemeente Alkmaar en Triple ThreaT. De resultaten komen ten goede aan het gehele werkveld via onder andere actualiteitencolleges en publicaties.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We stellen handvatten op voor het handelen van sociaal professionals en verspreiden die via leaflets, filmpjes, actualiteitencolleges, trainingen, artikelen, website-informatie, nieuwsbrieven, onderwijsmodules, etc.

"Door het opbouwen van een duurzame band tussen formeel en informeel netwerk werken we toe naar een harmonieuze samenleving waar iedereen gehoord wordt."

- Gregory Chong, ervaringsdeskundige en voorzitter jongerenplatform Tjekkin Alkmaar

Samenwerkingspartners van dit project

Werk samen met Tineke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279674