Schizofrenie

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van schizofrenie. De pagina Schizofrenie biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Terugvalpreventie bij patiënten met schizofrenie
  • Effectief omgaan met suïcidaliteit bij cliënten met schizofrenie
  • Motivational interviewing bij cliënten met schizofrenie (medicatietrouw) en cardiologische patiënten (stoppen met roken) 

Terugvalpreventie bij mensen met schizofrenie

De onderzoekers ontwikkelden en testten een interventie die cliënten met schizofrenie, hun hulpverleners en naasten ondersteunt bij het werken met een terugvalpreventieplan. Het doel is om in een vroeg stadium terugval te onderkennen en vroegtijdige actie in te zetten om verdere terugval te voorkomen.

Auteurs:
Prof. dr.  Berno van Meijel, prof. dr. Mark van der Gaag, prof. dr. René Kahn, prof. dr. Mieke Grypdonck.

Proefschrift:
Terugvalpreventie bij patiënten met schizofrenie: Een verpleegkundige interventiestudie

Samenwerking:

Effectief omgaan met suïcidaliteit bij cliënten met schizofrenie

Cliënten met schizofrenie worden vaak geconfronteerd met uiteenlopende verlieservaringen in hun leven. Velen vinden ook de veerkracht om hier mee om te gaan en het leven weer op te pakken. Een deel van de cliënten ziet helaas geen of minder perspectief voor de toekomst en heeft suïcidale gedachten en gedragingen. Wij ontwikkelden een richtlijn om aan deze cliënten goede ondersteuning te bieden.

Auteurs:
Dr. E. Meerwijk, prof. dr. Berno van Meijel

Pakket:
Het pakket bestaat uit twee delen en meerdere praktische bijlagen die meteen in de praktijk zijn toe te passen:

  • Deel A: Theoretische onderbouwing en aanbevelingen: hierin wordt u een theoretische onderbouwing van de richtlijn gegeven, dat resulteert in aanbevelingen voor hulpverleners. Deze gegevens zijn van belang om goed met de richtlijn te kunnen werken.
  • Deel B: Gegevensverzameling en interventies: in dit deel worden de aanbevelingen specifiek uitgewerkt voor de verpleegkundige beroepsgroep. Het effectief gebruik van de richtlijn, de wijze van gegevensverzameling en het kiezen van interventies komen aan bod.

Samenwerking:

Motivational interviewing bij cliënten met schizofrenie (medicatietrouw) en cardiologische patiënten (stoppen met roken)

Motivational Interviewing kent binnen de gezondheidszorg inmiddels een brede toepassing. Dr. Jos Dobber onderzocht op zeer gedetailleerde wijze de toepassing ervan bij cliënten met schizofrenie (met als doel het bevorderen van medicatietrouw) en bij patiënten met een cardiologische aandoening (met als doel het stoppen met roken).

Auteurs:
dr. Jos Dobber, dr. Corine Latour, prof. dr. Ron Peters, prof. dr. Wilma Scholte Op Reimer.

Proefschrift:
Motivational interviewing; active ingredients and mechanisms of change

Samenwerking: