Spoor 22

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
januari 2018 t/m december 2022
Locatie
Den Haag & Rotterdam
Contact
Judith van Vliet

Het doel van het project 'Spoor 22'

Het programma richt zich op twee sporen richting 2022. Het eerste spoor is de positionering van de nieuwe welzijnsmedewerker. Deze moet steeds meer een actieve en ondernemende rol spelen in de wijk waar hij nu nog afwachtend in het buurthuis zit. Het tweede spoor richt zich op innoveren op leren, waardoor mbo’ers meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt en beter kunnen doorstromen naar het hbo. Bewustwording bij studenten van de noodzaak van blijven ontwikkelen is ook een belangrijk doel.

ROC Mondriaan treedt op als penvoerder en levert de programmamanager.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het lectoraat Dynamiek van de Stad draagt vanuit haar expertise wetenschappelijke kennis bij over wat de ontwikkelingen in het sociaal domein betekenen voor de professional en hoe binnen een complexe setting als het sociaal domein toch leren en innovatie plaats kunnen vinden. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit project vloeien via de betrokken docent-onderzoekers terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases, opdrachten en gastsprekers. Ook kunnen inzichten worden meegenomen in de (her-) ontwikkeling van onderwijsprogramma’s. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsinstellingen uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, te weten ROC Mondriaan, Albeda, Hogeschool Leiden, InHolland, Haagse Hogeschool, Rotterdam Academy, gemeente Den Haag, ZorgZijnWerkt, Welzijn Capelle, 2BLearning, DOCK, Buurtwerk, Jeugdformaat, Educator, Xtra, Learning Connected, Humanitas en Menskracht 7. Daarnaast zijn er nog verschillende andere partijen die de aanvraag ondersteunen.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten over de welzijnswerker in 2022 en hoe de doorstroming van mbo naar hbo verbeterd kan worden.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsinstellingen uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, te weten ROC Mondriaan, Albeda, Hogeschool Leiden, Inholland, Haagse Hogeschool, Rotterdam Academy, gemeente Den Haag, ZorgZijnWerkt, Welzijn Capelle, 2BLearning, DOCK, Buurtwerk, Jeugdformaat, Educator, Xtra, Learning Connected, Humanitas en Menskracht 7. Daarnaast zijn er nog verschillende andere partijen die de aanvraag ondersteunen.

Werk samen met Judith

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279909