Stadslab Delft

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
januari 2019 t/m december 2020
Locatie
Delft, Rotterdam & Den Haag
Contact
Gerben Helleman

Het doel van het project 'Stadslab Delft'

In het Stadslab Delft (Tanthof) werken de gemeente Delft, TU Delft, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland samen om zo stedelijke vraagstukken beter te begrijpen en op te kunnen lossen. Een stadslab is een samenwerkingsverband van diverse partijen (zoals overheden, bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen) die op zoek gaan naar locatie-specifieke oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Tanthof
Het Stadslab richt zich in eerste instantie op de wijk Tanthof. Een jaren tachtig/negentig wijk met veel eengezinswoningen, gezinnen en middeninkomens. Door de ontgroening, vergrijzing en individualisering is het aantal inwoners de afgelopen jaren afgenomen wat onder andere invloed heeft op het draagvlak voor de wijkvoorzieningen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Eerst wordt aan de hand van statistieken, onderzoeken en gesprekken in de wijk een beeld geschetst van de thema's die er in deze woonwijk leven. Deze thema's worden vervolgens vertaald naar onderzoeksvragen of projecten die door een van de opleidingen van de TU Delft, Haagse Hogeschool en/of Hogeschool Inholland worden opgepakt. Op deze manier komen studenten in aanraking met concrete onderzoeksvragen, opdrachtgevers en de dagelijkse praktijk. Oftewel: de wijk als interessante leeromgeving.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Stadslab Tanthof brengt docenten en studenten in aanraking met concrete vraagstukken, die leven in de wijk en die om een goede aanpak vragen. Docenten en studenten leren niet alleen hoe deze vraagstukken in elkaar zitten en welke maatschappelijke actoren erbij betrokken zijn, zij worden ook uitgedaagd mee te denken en te werken aan de aanpak ervan.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Stadslab Tanthof is een samenwerking tussen de gemeente Delft, Inholland en enkele andere kennisinstellingen. Ook andere organisaties uit het werkveld zijn betrokken, afhankelijk van de vraagstukken die spelen.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Op dit moment werkt een kwartiermaker aan het opzetten van Statslab Tanthof. Vanaf 2020 zal dit lab volledig operationeel zijn en een omgeving en werkwijze bieden voor docenten en studenten om op een creatieve en innovatieve manier te werken aan de aanpak van concrete maatschappelijke vraagstukken.

"Dit soort nieuwe samenwerkingen leveren vaak interessante verbindingen op tussen onderzoek, advies, beleid, praktijk en onderwijs."

Gerben Helleman, kwartiermaker Stadslab Delft (Tanthof)

De onderzoekers van Stadslab Delft:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Maatschappelijke organisaties én buurtbewoners