The capability approach and access to justice

Lectoraat
Toegankelijkheid van het Recht
Duur
april 2020 t/m april 2025
Locatie
Rotterdam
Contact
Ann-Katrin Habbig

Het doel van het project

De capabilitybenadering richt zich op wat mensen waardevol vinden en wat ze kunnen bereiken. Het is een normatief kader dat door Amartya Sen en Martha Nussbaum is ontwikkeld. In de laatste jaren werd deze aanpak ook in de juridische wereld toegepast. Hierbij ontbrak echter een goede theoretische onderbouwing en de overweging hoe deze benadering verder kan worden toegepast.

In het onderzoeksproject “The capability approach and access to justice - Mapping and developing legal capabilities to advance the access to justice of community-dwelling older people” (gefinancierd door de NWO) wordt gekeken welke verbanden er zijn tussen de capabilitybenadering en de toegankelijkheid van het recht en hoe deze elkaar kunnen versterken. De focus ligt niet alleen op het bevorderen van de toegang tot het rechtssysteem, maar op het bereiken van een eerlijke uitkomst.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland legt de focus op ouderen. De toegang tot het recht kent een groot aantal drempels (kennis van het recht, kosten, beschikbaarheid rechtshulp). Ouderen behoren tot een groep die vaak tegen nieuwe beperkingen aanloopt als het gaat om vaardigheden die relevant zijn voor de toegang tot het rechtssysteem (legal capabilities). Een aantal ontwikkelingen in de rechtspraak kunnen voor ouderen een bijzondere drempel vormen (denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van de rechtspraak). Daarom wordt er empirisch onderzoek gedaan naar een groep van thuiswonende ouderen in Rotterdam.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten in de laatste fase van hun studie worden betrokken bij het empirische onderzoek van dit project. Ze geven tijdens hun afstudeertraject vorm aan een eigen deelonderzoek die een beroepsproduct moet opleveren. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan een bredere discussie  over de veroudering van de maatschappij en  aantonen hoe de capabilitybenadering  een  andere invalshoek kan bieden om  de rechten van ouderen te bevorderen. Hierbij speelt ook het concept van legal capabilities een belangrijke rol. Het onderzoek kijkt kritisch naar de huidige toepassing – zoals deze in de vakliteratuur wordt beschreven – en levert een voorstel voor een definitie die beter aansluit bij de theorie van de capabilitybenadering.

De onderzoeker van The capability approach and access to justice

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Ann-Katrin

Kom in contact en stel al je vragen