The Trip: persoonlijk ontwikkelingstraject

Lectoraat
Authentic Leadership
Duur
September 2023 t/m september 2025
Locatie
Diemen en Haarlem
Contact
Martijn Mesman

Het doel van The Trip

The Trip is ontstaan vanuit de ambitie van het lectoraat Authentic Leadership om tools te ontwikkelen die studenten verleiden tot nadenken over hun persoonlijke ontwikkeling. Bij het testen van het eerste prototype van The Trip kwam naar voren dat de aantrekkelijkheid van de leeromgeving een doorslaggevende factor is als het gaat om betrokkenheid van studenten bij het onderwijstraject.

Met The Trip beogen we een aantrekkelijke leeromgeving te creëren die als rode draad zal fungeren in een onderwijsprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling. In eerste instantie wordt deze geïmplementeerd in het eerste leerjaar van de opleiding Leisure & Events Management. Op den duur is het doel om deze game ook te implementeren in andere opleidingen.

Het verrijken van de leeromgeving, structuur bieden aan persoonlijke ontwikkeltrajecten en ondersteunen van docenten in het verschaffen van kwalitatief goede begeleiding aan studenten zijn enkele van de doelen die beoogd worden met het traject.

De naam ‘The Trip’ is een metafoor voor de ontwikkelreis die studenten doormaken in hun studie en het vertegenwoordigt de verhaallijn in de game: de student maakt hierbij een trip.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In samenwerking met gameontwikkelaar en partner IJsfontein creëren we een aantrekkelijke, hybride leeromgeving voor studenten. Daarin werken zij spelenderwijs aan het ontwikkelen van zelfinzicht, om van daaruit leerdoelen te formuleren die passen bij hoe zij zijn als persoon en professional.

Studenten en docenten ondersteunen dit proces, waarin we iteratief toewerken naar de ontwikkeling van een game. In de tussentijd testen we het onderwijsprogramma binnen de opleiding Leisure & Events Management. Dit betreft fysieke trainingen die gegeven worden ter verdieping van de thema's die binnen The Trip de revue passeren. Daarnaast proberen we met individuele gesprekken en intervisie een zo persoonlijk mogelijk traject te creëren voor de studenten.

Vanaf september 2024 implementeren we de 1.0-versie van de game in het bestaande onderwijs van Leisure & Events Management in de leerlijn Professionele Ontwikkeling. Dit is een vierjarig programma waarin de student op persoonlijk en professioneel vlak voorbereid wordt op het werken in het werkveld. Dit betekent dat ongeveer 200 studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met het spelen van de game.

"Ik vind The Trip echt een hele leuke toevoeging aan mijn studie. Ongeacht of je al veel over jezelf weet, leer je heel veel over jezelf bij. Ook krijg je de ruimte om even na te denken over wie je bent en hoe je zo bent geworden. Dat vind ik erg waardevol."

- Derdejaarsstudent Communicatie

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoeksproject draagt bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke leeromgeving voor studenten. Daarin creëren we ruimte voor zelfreflectie en zelfontwikkeling. Dit zal bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Ook zorgen we met dit project voor het duurzaam onderbrengen van inzichten vanuit de gamedidactiek in het onderwijs.

Hoe betrekken we het werkveld

Game-ontwikkelaar IJsfontein is betrokken voor de technische vormgeving en gamedidactiek, passend bij de ontwikkeling van de game. Studenten die geïnteresseerd zijn in gaming worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de game. We zullen studenten uitnodigen om deel te nemen aan brainstormsessies en ontwikkelactiviteiten, en we halen meermaals feedback op via vragenlijsten.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

The Trip wordt opgebouwd vanuit tien chapters, waarbij de student steeds met nieuwe uitdagingen geconfronteerd wordt. Om verder te kunnen komen in de game, moet de student bepaalde acties uitvoeren in de game. Deze acties zetten vervolgens aan tot reflectie op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het einddoel van het doorlopen van The Trip is dat de student meer inzicht krijgt in zichzelf door actief bezig te zijn met persoonlijke en professionele ontwikkeling, en van daaruit relevante leerdoelen voor de eigen ontwikkeling kan opstellen. Ook het besef van mogelijke belemmeringen in het werken aan de doelen maakt onderdeel uit van het programma, waardoor de student eindigt met een haalbaar plan om stappen te zetten in de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Samenwerkingspartner in dit project

Werk samen met Martijn

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279006