Authentic Leadership

Over Authentic Leadership

Het lectoraat Authentic Leadership van het kenniscentrum Creative Business richt zich op de vraag hoe mensen vanuit hun kracht eigenaarschap kunnen nemen voor wat ze aantreffen in het leven van alledag. Hoe ontdek je de beste versie van jezelf in verbinding met de wereld om je heen? Het gaat om leiderschap; niet als vaste functie of toebedeeld aan iemand, zoals leidinggeven of leiding nemen. Leiderschap is een opgave voor iedereen. Wat vind jij belangrijk om mede te scheppen in jouw omgeving? Hoe kom jij als mens daarin het meest in je kracht, met al je talenten? Authenticiteit is daarmee een continue reis naar binnen (wie wil ik zijn?) en naar buiten (wat wil ik met anderen creëren?). Juist voor creatieve professionals is het streven naar zo’n authentiek leiderschap belangrijk. Zij kunnen hun gave – hun creatieve talenten – inzetten voor een opgave: om onze huidige denk- en werkpatronen te doorbreken en de maatschappij van de toekomst mede vorm te geven.

Voor onderwijs en werkveld

We nodigen onze studenten, de aankomende creatieve professionals, uit om mee te gaan op reis naar authentiek leiderschap. Hoe ontwikkelen ze hiervoor een innerlijk kompas en het lef om steeds weer een reflectieve reis naar binnen en naar buiten te maken? Als professional maar ook als team. Deze exercitie koppelen we aan concrete maatschappelijke vraagstukken die we samen met het werkveld oppakken in living labs zoals het City Lab in Haarlem. We zetten daar ontwerpgerichte processen voor op waarin de creativiteit van onze studenten gecombineerd met hun bewust handelen kan leiden tot verrassende ideeën en concepten.

English? Read more here

Samenwerken met Authentic Leadership

Authentiek leiderschap toont zich in de praktijk. Bijvoorbeeld in de manier waarop we het onderwijs van morgen ontwikkelen. Maar ook als we met multidisciplinaire teams van studenten aan de slag gaan met complexe vraagstukken direct uit het werkveld. Hoe kan ieder van ons dan helpen om maatschappelijke transities te versnellen?

Geïnteresseerd in een samenwerking? Stuur een e-mail naar het secretariaat via secretariaat.onderzoek.crb@inholland.nl.

Gave en opgave: Authentiek leiderschap als zoektocht naar de beste versie van jezelf in verbinding met de wereld om je heen

In maart 2021 hield lector Jürg Thölke zijn lectorale rede ‘Gave en opgave: Authentiek leiderschap als zoektocht naar de beste versie van jezelf in verbinding met de wereld om je heen’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. U kunt de opname van de livecast hier terugkijken en ook de bijbehorende publicatie of de uitgesproken tekst downloaden. Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar ons secretariaat.

 

Onderzoeksthema's

Bij Authentic Leadership doen we onderzoek naar hoe we authentiek leiderschap kunnen verhogen om maatschappelijke vraagstukken sneller en effectiever aan te pakken. Maar ook om met authentiek leiderschap onze manieren van leren, onderzoeken en samenwerken te vernieuwen.

Leiderschap en Inholland

Welke rol heeft authentiek leiderschap binnen onze eigen hogeschool? We onderzoeken bijvoorbeeld hoe studentenparticipatie in woord en daad aan kan sluiten bij de organisatievisie van Inholland en wat het betekent voor onze organisatie.

Leiderschap in labonderwijs

In living labs geven we het onderwijs van de toekomst vorm samen met werkveldpartners. Bijvoorbeeld in het City Lab Haarlem, dat zich richt op de ondersteuning van verandering naar meer duurzaamheid in stedelijke omgevingen. Authentiek leiderschap speelt daarin een belangrijke rol: hoe kunnen we dit verhogen? We onderzoeken manieren waarop we onze labs en andere omgevingen kunnen benutten en integreren met het onderwijs.

Creativiteit en kunst

Als creativiteit een instrument is om vrijheid vorm te geven, hoe kunnen dan bijvoorbeeld muziek, dans en theater voertuigen zijn om te werken aan leiderschap en op een lichte manier zware vraagstukken aan te snijden?

De student als gelijkwaardige partner

Onderzoek naar sterkere samenwerking docenten en studenten

De relatie tussen studenten, docenten en medewerkers is cruciaal voor de ervaring van studenten. Met Students as Partners (SaP) richt Hogeschool Inholland zich op de gelijkwaardige samenwerking tussen docenten en studenten, waarbij studenten actieve partners zijn in het leerproces. SaP is een groeiende beweging die de traditionele rolverdeling tussen docenten en studenten uitdaagt en transformeert. Met het onderzoeksproject SaP bereiken we een positief effect op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van zowel docenten als studenten.  Het lectoraat Authentic Leadership werkt hierin samen met lectoraten Design Thinking en Studiesucces.

Lees meer over Students as Partners

Onderzoeksconsortium Welzijn & Binding

Sociale binding en studentenwelzijn

In 2021 kreeg Inholland in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen om onder andere studentenwelzijn en sociale binding te versterken en de stageproblematiek te verminderen.

Naar aanleiding hiervan is een consortium van vijf lectoraten samengesteld, waaronder Studiesucces. Dit consortium heet: 'Ontwikkelen van welzijn en sociale binding en terugdringen van stageproblematiek met studentparticipatie initiatieven', in het kort ‘Welzijn & Binding’.

Meer weten?

Het doel van de onderzoeksactiviteiten van het consortium is het (door)ontwikkelen van evidence-informed duurzaam inzetbare interventies binnen Inholland, met als doel om studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen. 

Lees verder op de pagina van het consortium Welzijn & Binding.

Meer informatie

Expertisenetwerk Systemisch Co-design

Complexe en taaie maatschappelijke opgaven kan niemand alleen oplossen. Denk aan het aanpakken van overgewicht, ondermijning, van-het-gas-af en cyber-security. Het zijn vraagstukken die vaak buiten bestaande organisatiestructuren vallen en daarom vanuit verschillende perspectieven moeten worden bekeken. Lector Jürg Thölke ontwerpt en onderzoekt, samen met lectoren Guido Stompff, Wina Smeenk en hun onderzoeksteams, methoden, technieken en tools om vanuit systemisch co-design om te kunnen gaan met dergelijke complexe, maatschappelijke opgaven.

Lees meer over het Expertisenetwerk Systemisch Co-design

 

De lector van Authentic Leadership

Nieuws vanuit Authentic Leadership

Werk samen met de onderzoekers van Authentic Leadership

Kom in contact en stel je vragen

Martine Roeleveld, beleidsadviseur onderzoek