Verbondenheid: gezien en gehoord worden op de hogeschool

Lectoraat
Studiesucces
Duur
September 2021 t/m juli 2022
Locatie
Haarlem
Contact
Studiesucces

Het doel van Verbondenheid: gezien en gehoord worden op de hogeschool

Het doel van het onderzoeksproject 'Verbondenheid: gezien en gehoord worden op de hogeschool' is om inzicht te krijgen in de elementen in de relatie tussen docenten en studenten die een positieve invloed hebben het gevoel van verbondenheid, het thuis voelen en de veerkracht van studenten. Daarnaast is het doel het vinden van concrete aanbevelingen en - indien mogelijk - best practices met betrekking tot de student-docent-relatie. Dit kan dienen als inspiratie voor opleidingen, docenten en curriculumcommissies.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Voor dit onderzoek nemen we kwalitatieve interviews af met studenten van Hogeschool Inholland. Deze interviews zijn semigestructureerd en iteratief. Dat houdt in dat we beginnen met een paar interviews en de topics bijstellen op basis van bevindingen. De analyses voeren we uit in MaxQDA.

"Zelfs toen we online college hadden, wisten docenten onze naam al binnen een week. En als je onderlinge grapjes hebt, niet alleen met de klas, maar ook met de docent, is dat gewoon heel erg leuk." 

- Inholland-student

Wat is het belang voor het onderwijs?

De verbinding tussen docenten en studenten in het hoger onderwijs is al langer een aandachtspunt, onder andere vanwege toenemende studentaantallen en hoge werkdruk bij docenten. Door de pandemie en het onderwijs op afstand is de verbondenheid tussen studenten en docenten nog meer onder druk komen te staan (Versteeg & Kappe, 2021; Adrichem et al., 2021).

Met dit onderzoek willen we benadrukken dat een goede relatie een bewezen positief effect heeft op studenten: ze voelen zich meer thuis bij de opleiding, zitten beter in hun vel, tonen meer inzet en hebben meer plezier in het studeren. Dit heeft allemaal een positieve uitwerking op hun studieprestaties (Dopmeijer, 2021; Kappe 2021; Kiltz et al., 2021; van Herpen et al., 2022).

Hoe betrekken we het werkveld?

We betrekken het hoger onderwijs bij dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden ter verificatie voorgelegd aan zowel docenten als studenten. Daarnaast zijn ze klankbord voor de praktijkgerichte adviezen die voortvloeien uit het onderzoek.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Instellingen in het hoger onderwijs willen vanwege het afstandsonderwijs - maar eigenlijk dus al langer - graag weten hoe zij de binding met de opleiding en het welzijn van studenten kunnen verbeteren voor studenten. Daarnaast is er vanuit de praktijk vraag naar concrete voorbeelden met betrekking tot interactieprocessen en verbondenheid. Daarmee willen zij kunnen inventariseren wat voor studenten werkt om hun welzijn te verbeteren en succesvol te kunnen studeren.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de elementen in de relatie tussen docenten en studenten die een positieve invloed hebben het gevoel van verbondenheid, het thuis voelen en de veerkracht van studenten. Daarnaast is het doel het vinden van concrete aanbevelingen met betrekking tot de student-docent relatie, ter inspiratie van docenten en opleidingen.

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0648277354