WitGebit app

Lectoraat
GGZ-Verpleegkunde
Lectoraat
E-health
Duur
februari 2013 - september 2018
Locatie
Amsterdam
Contact
Janneke Scheerman

Het doel van het project WitGebit app 

Een vaste beugel maakt het lastig voor jongeren om hun gebit goed te verzorgen. Als gevolg van slechte mondhygiëne kunnen onder andere ontkalkingen van het glazuur en tandvleesontsteking ontstaan. De WitGebit app richt zich op twee mondgezondheidsgedragingen:

  1. het onderhouden van een goede mondhygiëne (het beheersen van een goed tandplaqueniveau) 
  2. het gebruik van een voldoende hoeveelheid fluoride.

De WitGebit app biedt naast het verschaffen van gezondheidsinformatie een coaching programma, waarmee de kans op een gedragsverandering en het behoud hiervan wordt vergroot. Het doel van de WitGebit app is om de mondverzorging en -hygiëne van jongeren met een vaste beugel met behulp van een smartphone app te verbeteren. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In het promotieonderzoek naar de WitGebit app is literatuuronderzoek verricht naar het huidige mondhygiënegedrag en de onderliggende factoren van het gedrag. Ook vulden honderdzestien jongeren met vaste beugel vragenlijsten in en zijn twintig jongeren geïnterviewd. Daarnaast is de functionaliteit van smartphones onderzocht en is gekeken welke apps er al bestaan op gebied van preventieve mondzorg. Om de app te ontwikkelen en de inhoud van de app te beschrijven in een wetenschappelijk artikel, is het ‘Intervention Mapping’ protocol toegepast. In een experimenteel onderzoek werd getest of de app effect heeft op de mondverzorging en -hygiëne van de jongeren.

 

Noot:
de illustratie (zie bovenaan deze pagina) is gemaakt door Heleen Duinker.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De rijksoverheid stimuleert het gebruik van e-health in de zorgsector door in 2020 €20 miljoen te investeren in e-health. Het is belangrijk dat het onderwijs anticipeert op veranderingen in de maatschappij. De kennis verkregen door het onderzoek de WitGebit app informeert het onderwijs en zorgt voor de anticipatie op het toenemende gebruik van e-health in de mondzorg.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het onderzoeksproject is tot stand gekomen in samenwerking met orthodontisten, mondhygiënisten en andere tandheelkundige zorgverleners van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en van praktijken in de omgeving Alkmaar, Almere en Leiden. Zij hebben meegedacht tijdens het ontwikkelproces en hebben het onderzoek mogelijk gemaakt door hun praktijken ter beschikking te stellen voor onderzoek. Ook was de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO betrokken bij de ontwikkeling van de innovatie om op deze wijze personen en kennis te verbinden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten? 

Na 12 weken was een afname in de hoeveelheid tandplaque waarneembaar bij de jongeren die de app gebruikten ten opzichte van de jongeren die alleen de gebruikelijke mondzorg ontvingen. Ook toonden de appgebruikers een hogere motivatie om fluoridemondspoeling te gebruiken. Hoewel de frequentie en duur van het tandenpoetsen niet veranderde gedurende de onderzoeksperiode, bleek uit de daling van het aantal tandvlakken dat bedekt was met plaque dat de poetsmethode veranderde. De WitGebit app is dus bewezen effectief, het gebruik ervan verandert daadwerkelijk de mondhygiëne. De mondhygiëne van de jongeren was echter na de onderzoeksperiode nog steeds niet optimaal. Dit geeft aan dat meer onderzoek vereist is om de huidige orthodontische zorg door het gebruik van mobiele apps te verbeteren.

“Van mondhygiënemiddelen zien jongeren meestal het nut niet in. Waar ze wel het nut van inzien? Hun mobiel. Die hebben ze te pas en te onpas in hun hand en daar heb ik gebruik van gemaakt.”

 

Janneke Scheerman, gepromoveerd op de WitGebit app

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Nieuws vanuit WitGebit app:

Werk samen met Janneke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
31884665215