Zomercursussen

Lectoraat
Studiesucces
Duur
januari 2016 t/m december 2018
Locatie
Diverse locaties
Contact
Studiesucces

Het doel van 'Zomercurssen'

 Zomercursussen worden in het hoger onderwijs veel ingezet. Het doel hiervan is om de aansluiting met de vooropleiding te verbeteren en aankomend studenten voor te bereiden op (het niveau van) de opleiding. Zomercursussen zijn doorgaans kostbaar voor de instelling en soms ook voor de student. Daarnaast valt de zomercursus vaak in een periode dat de student en docent normaliter vakantie hebben. Een zomercursus vergt dus een aanzienlijke investering in tijd en geld. En dat maakt dat inzicht in de effecten ervan wenselijk is.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

 Binnen Inholland bieden diverse opleidingen zomercursussen aan. Op basis van een semigestructureerd interview met vertegenwoordigers van negen zomercursussen is een beschrijving van elke cursus gemaakt. Naast een rapport met onze bevindingen, hebben we de beschrijvingen opgenomen in een bundel met als doel anderen te inspireren en van elkaar te leren.

Vervolgens hebben we voor drie zomercursussen een effectstudie opgezet. Twee daarvan waren gericht op het wegwerken van achterstand in taal en rekenen/wiskunde. Eén zomercursus was gericht op het boeien en binden van studenten. Deelnemers aan de zomercursus vulden vooraf én achteraf een vragenlijst in, inclusief een aantal opgaven gericht op taal, rekenen/wiskunde of boeien en binden. Studenten die niet deelnamen vulden een vergelijkbare vragenlijst in, waardoor we de gegevens van deelnemers konden vergelijken met een controlegroep. Hieruit bleek dat prestaties na deelname vaak waren verbeterd.

"Als reden voor deelname aan de zomercursus, geven studenten vooral aan dat zij goed voorbereid willen zijn op de opleiding."

Carlijn Knuiman, onderzoeker Studiesucces