Zorg in samenwerking / Collaborative care

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van zorg in samenwerking / Collaborative care. De pagina zorg in samenwerking / collaborative care biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Collaborative care voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis
  • Zorg in samenwerking: Collaborative care voor cliënten met een bipolaire stoornis

Collaborative care voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis

Binnen dit project is een interventieprogramma ontwikkeld voor cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis die beperkt profijt hadden van bestaande psychotherapeutische en medicamenteuze behandelingen. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vervullen in centrale coördinerende rol binnen dit programma. Het programma is geïmplementeerd in de GGZ praktijk en op bruikbaarheid en effecten onderzocht.

Auteurs:
Dr. B. Stringer, Prof. dr. Berno van Meijel, dr. Bauke Koekkoek, prof. dr. Ad Kerkhof, prof. dr. Aartjan Beekman

Proefschrift:
Collaborative Care voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Uitdagingen voor de verpleegkundige professie.

Interventieprotocol:
Deel A en B - Interventieprotocol Collaborative Care voor patiënten met (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen
Deel C - Werkboek Collaborative Care voor persoonlijkheidsstoornissen

Samenwerking:

Zorg in Samenwerking: Collaborative care voor cliënten met een bipolaire stoornis

Het interventieprogramma Zorg in Samenwerking richt zich op richtlijnconforme toepassing van zorg en behandeling voor cliënten met een bipolaire stoornis. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vervullen in centrale coördinerende en uitvoerende rol binnen dit programma. Het programma is geïmplementeerd in de GGZ-praktijk en op bruikbaarheid en effecten onderzocht.

Auteurs:
dr. Nienke van der Voort, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Aartjan Beekman, prof. dr. Ralph Kupka

Documenten:

Proefschrift:
Collaborative Care bij mensen met een bipolaire stoornis: een effectiviteitsonderzoek

Samenwerking: