Frens Pries
Frens Pries

Frens Pries

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Frens

Even voorstellen

Frens Pries is sinds 1 januari 2019 lector Duurzame bestuiving van gewassen bij Inholland Hogeschool. Samen met imkers, de overheid en natuurorganisaties probeert hij bijensterfte tegen te gaan. Dit is belangrijk, omdat de bestuiving door bijen essentieel is voor onze voedselproductie en het ecosysteem. Zijn onderzoek naar bijengezondheid draagt bij aan het programma Feeding Megacities

Zijn lectoraat is ontstaan door onderzoeksvragen vanuit de imkerij. Pries werkt vanuit zijn lectoraat bij Inholland nauw samen met Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) waar hij tegelijkertijd lector Bijengezondheid is.

Samenwerken

De samenwerking tussen VHL en Inholland, met beide hun eigen regionale positie en profilering, biedt grote mogelijkheden en de onderzoeksthema’s vullen elkaar aan. Hiermee wordt een grotere bijdrage geleverd aan de Nationale Bijenstrategie. Daarnaast werkt Pries veel samen met de overheid en natuurorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten en provincies, maar ook aan de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) en andere imkersorganisaties. Naturalis is een van de samenwerkingspartners waarmee synergie bereikt kan worden tussen honingbijen en andere bestuivende insecten in stedelijk gebied, landbouwgebieden en de natuur.

Wie is Frens Pries?

Expertise

Frens Pries werkt twee dagen per week als lector Duurzame bestuiving van gewassen voor Inholland. De andere drie dagen is hij ook lector bijengezondheid, maar dan bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij doet onderzoek en geeft af en toe college.

Ervaring

Na het afronden van zijn studie Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen ging Frens Pries richting de biochemie. In 1995 promoveerde hij, ook in Groningen. Daarna deed hij tijdens zijn postdoc vijf jaar lang onderzoek naar medische en farmaceutische toepassingen die vooral met virussen te maken hadden. Vanaf 2001 werkt hij voor Inholland Alkmaar en Amsterdam, eerst als docent biochemie en vanaf 2017 als onderzoeker. Sinds 1 januari 2019 is hij lector Duurzame bestuiving van gewassen.

Over Frens

Frens ziet zichzelf als een verbinder. "Ik probeer niet alleen losstaande problemen op te lossen, maar ik kijk verder. Ik zet bijvoorbeeld netwerken op voor imkers. Imkers zijn vaak goed in kleinschalig werken. Dat zie ik tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de werkgroep diagnose bijenziektes. Maar samen kunnen ze zoveel meer bereiken. Ik help graag om de juiste personen daarbij te vinden".

"Het is de hoogste tijd om onze bijen te redden!"

Frens Pries, lector Duurzame bestuiving van gewassen

Werk samen met Frens

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621444765