Duurzame bestuiving van gewassen

Over Duurzame bestuiving van gewassen

Nederland is een belangrijk exportland van groenten en fruit. Veel van deze export is afhankelijk van bestuiving door zowel honingbijen als wilde bijen. Honingbijen en wilde bijen hebben het moeilijk. De hoeveelheid insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen in en rond natuurgebieden. Oorzaken zijn habitatverlies, ziekten, tekort aan voedsel en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Honingbijen hebben het moeilijk door een parasiet (Varroamijt) die virussen verspreidt en ook door een tekort aan voedsel. Daarnaast moeten in ons landbouwrijke land met weinig natuur en te weinig voedsel honingbijen concurreren met wilde bijen.

Voor onderwijs en werkveld

Het onderzoeksthema Duurzame bestuiving van gewassen van Inholland speelt in op deze problematiek van bijengezondheid. In dit thema wordt samen met imkers, bedrijven, zaadveredelaars, de overheid en natuurorganisaties bijensterfte tegen gegaan. Dit is belangrijk, omdat de bestuiving door bijen essentieel is voor onze voedselproductie en het ecosysteem. Dit thema is ontstaan door onderzoeksvragen vanuit de imkerij. Het maakt deel uit van het onderzoeksthema Duurzame leefomgeving.

We voeren het onderzoek uit in nauwe samenwerking met de docenten en studenten van de opleidingen Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek (BML), Biotechnologie en Landscape and Environment Management (LEM) van Hogeschool Inholland.

Studenten en onderzoekers van de opleiding Elektrotechniek van Hogeschool Inholland zijn betrokken bij de ontwikkeling van meetapparatuur voor de gezondheid van honingbijen en hommels.

 

Samenwerken met Duurzame bestuiving van gewassen

De onderzoeken van Duurzame bestuiving van gewassen voeren we uit in samenwerking met:

Daarnaast werken we samen met Centre of Expertise Groen. Het gaat dan vooral over bevorderen van de biodiversiteit van bestuivende insecten in het kader van de Nationale Bijenstrategie.

Duurzame bestuiving van gewassen is onderdeel van het Research Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences.

Interesse in een samenwerking? Stuur een mail naar docent-onderzoeker Frens Pries.

"Insecten zijn onmisbaar voor onze ecosystemen."

- Marjolein Stoeken, docent Landscape and Environment Management 

Onderzoeksthema's van Duurzame bestuiving van gewassen

DNA-methode ontwikkelen

Het ontwikkelen van een DNA-methode om de teelt van Varroamijt-resistente bijen gemakkelijker te maken

Inzicht in voedselcompetitie

Inzicht creëren in de competitie van voedsel tussen honingbijen en wilde bijen.

 

Lokale teelt van honingbijen bevorderen

Nederland kent vele honingbijenrassen, wat de teelt bemoeilijkt. Imkers kunnen beter met eigen bijen telen dan jonge koninginnen in het buitenland kopen. 

Professionalisering van imkerij

Interesses van imkersverenigingen bundelen, met betere borging van belangen als doel. 

Minder monoculture en gewasbeschermingsmiddelen

Voor thema 2, de competitie van voedsel tussen honingbijen en wilde bijen, brengt Inholland de stakeholders die ieder een ander belang hebben bij elkaar om tot een goede relatie tussen honingbijen en wilde bijen te komen. Belangrijke stakeholders zijn:

  • imkers met imagoproblemen
  • landbouw met een bestuivingsbehoefte
  • natuurbeheerders die de biodiversiteit van insecten proberen op te krikken.

Hogere biodiversiteit en sterkere ecosystemen

Dit onderzoek wordt opgepakt in een consortium met alle groene agrarische hogescholen en alle stakeholders en mede gefinancierd door de overheid. Dit onderzoek moet inzicht geven aan imkers voor het plaatsen van honingbijenvolken in en rond natuurgebieden. Uiteindelijk is het doel dat de ontwikkelde methode van onderzoek leidt tot natuurinclusieve interventies. Denk aan minder monocultures en gewasbescheringsmiddelen in de landbouw. Dit verhoogt de biodiversiteit en versterkt ecosystemen en ecosysteemdiensten.

Steeds vaker worden bijen gestolen van imkers: wat doen dieven met bijenkasten?

Docent-onderzoeker Frens Pries bij RTL Nieuws over bijendiefstal

Bijenkasten zijn in trek bij dieven: steeds vaker worden de kasten gestolen van imkers. Waarom hebben dieven het op deze kasten en bijenvolken gemunt? 

"Bijen worden niet alleen gestolen voor de honing, maar ook voor de bestuiving. Economisch is dat een factor die belangrijker is dan de honing. Daar kun je geld mee verdienen," vertelt Frens Pries bij RTL Nieuws. 

Lees verder in dit artikel 

Bekijk nieuwsitem (vanaf 10:50 minuten)

Goud zichtbaar maken

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden, zonder dat de aarde uitgeput raakt? Daarover maakte Hogeschool Inholland, domein Agri, Food & Life Sciences de uitgave ‘Goud zichtbaar maken’. In een aantal video’s besteedt Greenport West-Holland aandacht aan die uitgave. In deze film leggen Frens Pries, docent-onderzoeker Duurzame bestuiving van gewassen (voormalig lector), en Annelies van Buren,  derdejaars student Landscape and Environment Management, uit hoe er vanuit het onderwijs en onderzoek wordt samengewerkt aan vraagstukken op het gebied van biodiversiteit. 

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

"De honingbijenprojecten leveren een schat van data op voor ons bioinformatica-onderwijs voor onze studenten."

- Romeo Lascaris, docent-onderzoeker Bioinformatica 

Werk samen met Frens

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621444765