10 jaar huidige Diagnostische ReferentieNiveaus, een jubileum om te vieren?

Auteurs
Soort object
Artikel
Datum
2022
Samenvatting
In 2022 is het tien jaar geleden dat de vigerende Diagnostische ReferentieNiveaus (DRN’s) werden vastgesteld door de NCS (NCS, 2012). Er is in die tien jaar veel gebeurd: er is onderzoek gedaan in binnen- en buitenland, er zijn praktijkervaringen opgedaan en er zijn nieuwe inzichten ontstaan. De geesten lijken nu rijp te zijn voor een volgende stap: een update van de waarden, methoden en aantallen DRN’s. Dit artikel geeft een overzicht van wat er sinds 2012 in Nederland met de DRN’s is gebeurd en hoe de toekomst van de DRN’s er uit lijkt te gaan zien.