Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2023
Samenvatting
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelde het lectoraat Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut de Aanpak stagediscriminatie voor mbo-scholen. De toolbox biedt handvatten waarmee onderwijsprofessionals, die het proces rondom stages binnen een mbo-instelling vormgeven, stagediscriminatie zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Het doel is iedere student (ongeacht afkomst, religie, sekse, gender, beperking, seksuele voorkeur et cetera.) een gelijke kans op een stage geven. De checklist en toolbox zijn ontwikkeld op basis van afspraken in het stagepact MBO 2023-2027, dat door veel partners in en rondom het mbo is ondertekend. Samen maken ze een vuist tegen stagediscriminatie en werken ze aan gelijke kansen voor alle studenten.