Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT.

Onderzoeksrapportage. Rotterdam: Inholland Lectoraat eLearning [in opdracht van Kennisnet]

Auteurs
Bas van Goozen, Pieter Swager, Jos Fransen, dr. Guus Wijngaards en Jeroen Bottema
Onderzoekslijn
Soort object
Rapport
Datum
2012
Samenvatting
Zes case studies naar succesvolle duurzame implementatie werden geanalyseerd en in de cross-case analyse werden de zes cases met elkaar vergeleken om overeenkomsten en patronen te signaleren in de procesgang die heeft geleid tot die acceptatie en duurzame implementatie. De resultaten worden in deze conclusies gebundeld om een antwoord te geven op de centrale vraagstelling van dit onderzoek. Op basis daarvan worden de inzichten geformuleerd die hieruit kunnen worden afgeleid en die wellicht benut kunnen worden bij processen van onderwijsvernieuwing met ICT. Achtereenvolgens worden de conclusies beschreven, waarbij relaties worden gelegd met bevindingen uit de theorie en uit verwante onderzoeken, waarna wordt beschreven wat dit kan betekenen voor de onderwijspraktijk. Daarna volgt een reflectie op het onderzoek en wordt ingegaan op de mogelijkheden voor vervolgonderzoek