Actieplan Studentenwelzijn

Auteurs
Jolien Dopmeijer, Nikkie Gubbels, Rutger Kappe, Rob Bovens, Jannet de Jonge, Claudia van der Heijde, Peter Vonk en Reinout Wiers
Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2018
Samenvatting
De toename van de mentale druk op jongeren en de gebleken samenhang tussen psychische klachten en studieproblemen maken het een urgent probleem dat een aanpak noodzakelijk maakt. Het is van belang dat we inzichtelijk maken welke risicofactoren er zijn voor psychische problemen bij studenten en welke oplossingen er zijn om studentenwelzijn te bevorderen in termen van behandelaanbod en het bevorderen van het studieklimaat. Vanuit het hoger onderwijs hebben Hogeschool Windesheim, Hogeschool Inholland en het Bureau Studentenartsen van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hiervoor de handen ineengeslagen. Samen willen deze (afgevaardigden vanuit) onderwijsinstellingen met partners uit onderwijs, zorg en welzijn het welzijn van studenten bevorderen door te werken vanuit een integrale aanpak, waarin zelfontplooiing van de student, vroegsignalering van (psychische) klachten, bevorderen van veerkracht, weerbaarheid, inclusiviteit en duurzame (arbeids)participatie centraal staan. Uit dit initiatief is een netwerk ontstaan van partijen die dezelfde doelen nastreven.