Beeldvorming, diversiteit en studiesucces!

Samenvatting
Factsheet - Hoe kunnen docenten en het werkveld studenten beter voorbereiden op hun rol als professional in de (super)diverse samenleving?