Bejegening jongeren 16-23 jaar door professionals - Reflectietool

Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2020
Samenvatting
Onder bejegening verstaan we: de wijze waarop het contact en de relatie met de cliënt wordt vormgegeven los van de gehanteerde methodieken of specifieke problematiek van de cliënt. Een goede bejegening is essentieel voor de kwaliteit en effectiviteit van de geboden begeleiding van jongeren. Deze tool kan gebruikt worden voor gerichte reflectie op de bejegening van jongeren in direct contact. Voor nadere toelichting zie het document 'Bejegening jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals - Theorie en Praktijk'