Bejegening jongeren 16-23 jaar door professionals - (Video)Feedbacktool

Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2020
Samenvatting
Onder bejegening verstaan we: de wijze waarop het contact en de relatie met de cliënt wordt vormgegeven los van de gehanteerde methodieken of specifieke problematiek van de cliënt. Dit instrument kan gebruikt worden voor feedback aan professionals over bejegening in direct contact met jongeren. Voor nadere toelichting zie het document 'Bejegening jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals - Theorie en Praktijk'