Binden van aankomende studenten door middel van een zomercursus

Auteurs
Onderzoekslijn
Soort object
Conferentiebijdrage
Datum
2018
Samenvatting
Onderzoeksposter gepresenteerd op EFYE 2018 en ORD 2018 Het Kick-Start College is een driedaagse zomercursus gericht op het binden en boeien van aankomende eerstejaars studenten, wat vervolgens zou kunnen leiden tot minder uitval in het eerste studiejaar. Onderzocht is of studenten na deelname, in vergelijking tot voorafgaand aan deelname, een hogere mate van binding ervaren. Daarnaast is onderzocht of studenten die deelnemen verschillen van studenten die niet deelnemen in onder andere motivatie en zelfvertrouwen.