Bouwstenen van een lerend systeem

Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin

Auteurs
Dr. Pauline Naber, Dr. Roel van Goor, Drs. Lidwien van den Bos, Drs. Mieke van Heerebeek en Prof.dr. Trees Pels
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2014
Samenvatting
In deze handreiking staat de nieuwe aanpak van jeugd- en gezinsprofessionals centraal, met name de wijze waarop ze zich die aanpak eigen maken. Aan de orde komen acht bouwstenen waarmee wijkteams samen een visie en aanpak op hun werk ontwikkelen en onderhouden, leren werken vanuit de eigen kracht van gezinnen, zorg dragen voor veiligheid, hun functioneren en resultaten kunnen monitoren. Kortom: met elkaar een cultuuromslag (blijven) maken in hun werk met ouders, jongeren en kinderen.