Brochure: Syrische vluchtelingen aan het werk

Auteurs
Machteld de Jong, Karijn Nijhoff, Dia Wilbrink, E. (Ellen) Sjoer en Sjiera de Vries
Lectoraten
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2018
Samenvatting
In de afgelopen periode heeft een groot aantal mensen een veilig heenkomen gezocht in Nederland, waaronder veel vluchtelingen uit Syrië. Verschillende organisaties zetten zich in om deze vluchtelingen te helpen om een passende werkplek te vinden. Er is echter nog weinig bekend over wat daarbij effectief is. Het project ´Syrische vluchtelingen aan het werk´ heeft als doel om hierover kennis op te bouwen en breed toegankelijk te maken. Doel van het project is het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen. Om dit te kunnen doen gaan we op zoek naar werkzame elementen en factoren die helpen en hinderen bij het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar werk en het duurzaam aan het werk houden van deze vluchtelingen. Deze brochure bevat een beknopt overzicht van de resultaten.