De kracht van Sport

Onderzoekslijn
Soort object
Boek
Datum
2013
Samenvatting
Om kennis te vergaren over de werkelijke waarde van sport hebben wij in het voorjaar van 2013 een reeks lezingen en aansluitend onderwijs georganiseerd over de 'Kracht van sport' onderverdeeld in de de sociaal-economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport, de gezonde kracht van sport, de vernieuwende kracht van sport en de kracht van topsport. Om iedereen in staat te stellen de bevindingen tot zich te nemen hebben we de vijf uitgeschreven lezingen en een samenvatting van het studentenproduct gebundeld in dit boek. Wij menen dat deze bundeling een must is voor een ieder die in zijn werk of hobby met sport te maken heeft. We hopen vooral ook dat de beleidsmakers en afgevaardigden uit de politiek dit boek ter handen nemen bij het schrijven van sport gerelateerde notities en paragrafen in politieke programma's zodat sport eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. ISBN-10: 9085550858