De nurse-led GILL e-health interventie voor somatische screening en leefstijlbevordering bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Auteurs
Meike Hoogervorst, Esther Krijnen-de Bruin, N. Boonstra, Marcel C. Adriaanse en Berno van Meijel
Lectoraten
Soort object
Artikel
Datum
2023
Samenvatting
SAMENVATTING Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een sterk verminderde levensver wachting in vergelijking met de algemene populatie, vooral veroorzaakt door fysieke aandoeningen. Een ongezonde leefstijl speelt een belangrijke rol in de verminderde levensverwachting bij mensen met EPA. Ter bevordering van de fysieke gezondheid van deze doelgroep is de nurse-led e-health-interventie GILL (Gezondheid in Lichaam en Leefstijl) ontwikkeld voor somatische screening en het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl. Door het uitvoeren van een cluster-gerandomiseerde studie (RCT) wordt onder zocht of de GILL e-health-interventie effectiever is dan de standaardzorg in het verbeteren van de fysie ke gezondheid en leefstijl van mensen met EPA. De primaire uitkomstmaat van deze studie is de score voor de ernst van het metabool syndroom. Naast de RCT wordt een procesevaluatie uitgevoerd om de implementatie en de ervaringen van zowel de deelnemende cliënten als de hulpverleners met de GILL interventie systematisch te evalueren.