De ontwikkeling van een online module over eHealth voor sportkunde studenten

Auteurs
K.I. Braam en Joan Dallinga
Onderzoekslijn
Soort object
Conferentiebijdrage
Datum
2019
Samenvatting
Deze workshop werd door Katja Braam en Joan Dallinga verzorgd op het Symposium Participatie in Gezondheidsinnovatie. In deze workshop werden deelnemers meegenomen in het ontwikkelproces van de online module die we met en voor Sportkunde studenten ontwikkelen. Hierin leren studenten een leefstijl interventie te ontwikkelen waarin eHealth wordt gebruikt. Hoe hebben we dit gedaan, wat waren de uitdagingen en hoe ver zijn we nu? De concept module werd getoond zien en deelnemers gingen aan de slafg om de module aan te scherpen. Ook zijn ervaringen in andere opleidingen met de ontwikkeling van eHealth onderwijs opgehaald.