De Rotterdamse aanpak

Onderzoek naar Studiekeuzeprocessen in het Keuzedeel Voorbereiding Doorstroom HBO Eerste cohort

Lectoraten
Soort object
Rapport
Datum
2020
Samenvatting
Drie Rotterdamse roc’s en twee hogescholen geven vanaf cohort 2018/2019 gezamenlijk invulling aan het Keuzedeel Voorbereiding Hbo (K0125), ten behoeve van doorstroom in het economisch domein (www.gelijke-kansen.nl). Het integrale programma ter bevordering van de aansluiting in het economische domein is gedefinieerd onder de titel ‘De Rotterdamse aanpak’. De onderzoekslijn Studiesucces heeft samen met de gelijknamige onderzoekslijn van Hogeschool Rotterdam in een monitoring onderzoek met een pretest-posttest design onderzocht in hoeverre dit keuzedeel bijdraagt aan de kwaliteit van studiekeuzeprocessen en de ontwikkeling van studievaardigheden, ten gunste van de doorstroom naar het hbo. Met behulp van onderhavig onderzoek zijn potentiele effecten van het Keuzedeel Voorbereiding Hbo op succesvolle doorstroom van studenten naar, en in het eerste jaar op het hbo in kaart gebracht. De onderzoeksvraag voor Inholland was: in welke mate exploreren studenten naar hun vervolgstudie en zijn zij gecommitteerd aan hun studiekeuze in het laatste jaar van het mbo?