Deelname aan een zomercursus in relatie tot studieprestaties en academisch zelfvertrouwen

onderzoeksposter ORD2017

Auteurs
Carlijn Knuiman en Rutger Kappe
Lectoraten
Soort object
Conferentiebijdrage
Datum
2017
Samenvatting
Zomercursussen worden in het hoger onderwijs ingezet om de aansluiting met de vooropleiding te verbeteren en aankomend studenten voor te bereiden op (het niveau van) de opleiding. Beoogd doel is dat studenten beter presteren in het eerste studiejaar, met name op specifieke (struikel)vakken, doordat de zomercursus kan bijdragen aan het wegwerken van deficiënties en het vergroten van het academisch zelfvertrouwen.