Dissociatieve stoornissen

Auteurs
Nienke Visser en Nienke Kool
Onderzoekslijn
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2012
Samenvatting
De diagnoses dissociatieve identiteitsstoornis en dissociatieve stoornis n.a.o. worden de laatste jaren steeds vaker gesteld. Dit komt doordat steeds meer behandelaren bekend zijn met deze stoornis, deze eerder herkennen en betrekken bij hun diagnostiek. In dit artikel wordt ingegaan op de complexe dissociatieve stoornis, symptomen, diagnostiek en behandeling.