Diversiteit maakt het verschil

Soort object
Rapport
Datum
2017
Samenvatting
In 2015 grepen wij het veertigjarig bestaan van de Vereniging Hogescholen, ooit begonnen als HBO-Raad, aan om denkers uit de wereld van het hoger onderwijs, in het bijzonder het hbo, uit te nodigen om te reflecteren op ontwikkelingen binnen samenleving, overheid en instellingen die nopen tot visie, strategie en handelen binnen het hoger onderwijs. Voor u ligt nummer 6 in deze essay-reeks, waarin twee beschouwingen zijn opgenomen over het brede thema diversiteit. Bestuursvoorzitter van Inholland Jet de Ranitz buigt zich met medewerking van de lectoren Machteld de Jong en Guido Walraven over de opgaven binnen de hogescholen. Docent bij Avans Hogeschool en publicist Youssef Azghari reflecteert op zijn eigen geschiedenis en op wat burgerschapsvorming in het hbo zou kunnen inhouden.