Domein Creative Business - Creative Growth Initiative

Evaluatie van iteratie 1 van vernieuwend onderwijs

Auteurs
Jos Fransen, Estella Griffioen, Pieter Swager en Zac Woolfitt
Soort object
Rapport
Datum
2019
Samenvatting
Het domein Creative Business heeft vanwege diverse ontwikkelingen binnen en buiten de opleidingen besloten om te starten met een beperkt experiment, waarin ervaring kan worden opgedaan met een andere vorm van samenwerking met het werkveld in het opleiden van de professional van de toekomst, met interdisciplinair samenwerken van studenten uit de verschillende opleidingen uit het domein, en met het vormgeven aan maatwerk in de opzet waarin interdisciplinair wordt samengewerkt. Het project is onder de titel ‘Creative Growth Initiative’ gelanceerd. Studenten werkten een semester lang samen met studenten uit andere opleidingen aan een complex vraagstuk dat door een werkveldpartner werd ingebracht. De studenten uit de verschillende opleidingen verbonden daar ook een persoonlijke opdracht aan die leidde tot een bijdrage aan het groepsproduct en dat waarborgde dat elke student ook een stap zette in de ontwikkeling van een professional met specifieke kenmerken. Het lectoraat Teaching, Learning & Technology werd gevraagd te adviseren bij het ontwerp en om de uitvoering en opbrengsten van het eerste prototype te evalueren.