Een lokaal Diagnostisch Referentie Niveau voor tomosynthese

Afstudeerrapport

Auteurs
Fleur Huisman
Soort object
Proefschrift
Datum
2023
Samenvatting
Samenvatting afstudeerrapport: Voor medische toepassingen bestaan geen dosislimieten voor patiënten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een diagnostisch referentieniveau (DRN). Dit zijn dosisrichtlijnen voor medische toepassingen. Het DRN wordt gebruikt als referentie om aan te toetsen. Bij een standaard patiënt met een normaal postuur zou het DRN niet moeten worden overschreden. In 2012 is door de NCS voor 11 verrichtingen een DRN opgesteld. Maar voor nieuwe toepassingen, waaronder tomosynthese, is dit nog niet gedaan. De hoofdvraag luidt als volgt: “Wat is het DRN van een tomosynthese onderzoek van de borst bij vrouwen met de leeftijd 40 tot en met 64 jaar in de Noordwest ziekenhuisgroep?” Voor dit onderzoek zijn 4780 opnames geïncludeerd in de tijdsperiode van 29 november 2021 tot en met 29 maart 2022. De data van dit onderzoek is uit de database DoseWatch gehaald. Vervolgens is de data verwerkt en geanalyseerd met Excel en SPSS. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is het DRN bepaald door het 75e percentiel te berekenen voor de verschillende groepen. Ook is de invloed op de dosis bepaald van de borstdikte, leeftijd en soort opname. Het DRN van tomosynthese ligt tussen de 1,45 mGy en 4,72 mGy. Vanwege een sterk verband tussen de MGD en de borstdikte is een verschil waargenomen van 69,3% tussen de hoogste en laagste waarde bij verschillende borstdiktes. Tussen verschillende soorten opnames zit een verschil van 0,3% tot 2,2%. Hierbij heeft de MLO opname een hogere dosis. Het verschil tussen verschillende leeftijden zit tussen 1,6% en 7,0%. Voor Noordwest is het van belang om de metingen te herhalen en zo de kwaliteit te blijven toetsen. Als vervolgonderzoek zou het DRN opgesteld kunnen worden voor meerdere ziekenhuizen in Nederland. Zo kan een landelijk DRN worden bepaald voor tomosynthese.