Eetstoornissen en zelfverwonding

Auteurs
Annemarie van Elburg, Suzanne Verschueren, Tamara Berends en B.K.G. (Berno) van Meijel
Onderzoekslijn
Soort object
Bijdrage aan periodiek
Datum
2014
Samenvatting
Zelfverwonding komt voor bij ongeveer 45% van alle patiënten met een eetstoornis. Patiënten verwonden zichzelf vaak, opdat ze beter met hevige emoties kunnen omgaan, zoals angst, spanning en depressie. In deze kwalitatieve studie is het perspectief van patiënten met anorexia nervosa die zichzelf verwonden omschreven. Zelfverwonding iseen autonome en multifunctionele strategie: het zorgt dat emoties die naar boven komen als gevolg van de eetstoornisbehandeling op een zelfstandige manier gehanteerd worden. Ook zorgt zelfverwonding ervoor dat de patiënt zichzelf kan straffen of belonen, bijvoorbeeld omdat het gewicht is toegenomen of juist afgenomen.