Eindrapport Bias onderzoek

Auteurs
Machteld de Jong, Halleh Ghorashi, Tjitske Lovert-Reindersma, Kay Mars, Eline van Rooij en Efza Ustuner
Soort object
Rapport
Datum
2021
Samenvatting
Het rapport Naar een inclusieve werkomgeving. Inzichten vanuit (levens)verhalen en paradoxen uit de praktijk dat door onderzoekers van Hogeschool Inholland en de Vrije Universiteit Amsterdam in de periode mei 2019 – november 2021 is uitgevoerd, met een subsidie van Instituut Gak, biedt op een bijzondere manier inzicht in het fenomeen ongelijke kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.