Factsheet studentenwelzijn 2023

Welzijn herstelt verder na de coronaperiode

Lectoraten
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2024
Samenvatting
De studentenwelzijnsmonitor (SWM) is een Inholland-brede digitale vragenlijst voor studenten, ontwikkeld door het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland. In deze infographic staan de eerste beschrijvende resultaten van de SWM 2023, vergeleken met eerdere meetmomenten.