Gaat expertise stralingsbescherming achteruit?

Inventarisatie van Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Stralingsbescherming

Auteurs
Vermeulen Ton, Harry Slaper, Harmen Bijwaard en Aad Sedee
Soort object
Artikel
Datum
2013
Samenvatting
Er is minder aandacht en financiering voor de wetenschappelijke basis van de stralingsbescherming, het aantal onderzoeksgroepen en hun output nemen af en stralingsbeschermingskennis raakt steeds meer versnipperd. Uit enquête en workshop volgt dat het stralingsbeschermingsonderwijs nog wel toeneemt, maar dat het daarbij vooral gaat om opleidingen in de praktische stralingsbescherming en om te voldoen aan wettelijke eisen ten aanzien van stralingsbeschermingsdeskundigheid, en niet om wetenschappelijk onderwijs