Geen onruststokers maar betrokken burgers

Soort object
Artikel
Datum
2019
Samenvatting
Jongeren die zich door de politiek niet gehoord voelen, ondernemen zelf actie, buiten de stemhokjes en het parlementaire debat om. Jongerenwerkers kunnen hen hierbij helpen vanuit de aloude empowerment gedachte.