Gelijke stagekansen, 10 lessen voor bestuurders

Auteurs
Tjitske Lovert-Reindersma, Ad Korf en Julia Berg
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2023
Samenvatting
Deze poster hoort bij het project de Haagse aanpak Gelijke stagekansen en is een soort ‘liefdesbrief’ voor bestuurders van instellingen, organisaties en bedrijven om hen te helpen stagediscriminatie tegen te gaan. Binnen de Haagse aanpak werken we samen met onderwijsinstellingen, onderwijsprofessionals, studenten en organisaties en ontwerpen wij nieuwe werkwijzen om gelijke stagekansen te bevorderen. Het beoogde doel van dit onderzoek is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.