Gelijke stagekansen, Datalabposter

Auteurs
Tjitske Lovert-Reindersma en Marieke van Dijk
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2023
Samenvatting
Deze datalabposter hoort bij het project de Haagse aanpak Gelijke stagekansen. De poster geeft inzicht in de data die wij verzamelden om een overzicht te maken voor bekende en onbekende variabelen voor het onderzoek Gelijke stagekansen en is een resultaat van een Haagse samenwerking van onderwijsinstellingen, studenten, werkgevers, overheid en overige partners. Op initiatief van Hogeschool Inholland Den Haag met het lectoraat Diversiteitsvraagstukken, de Gemeente Den Haag en ontwerpcollectief idiotes in het jaar 2022. Het beoogde doel van dit onderzoek is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.