Gelijke stagekansen, een visueel handboek 2023

Nieuwe experimenten rondom de Haagse aanpak Gelijke stagekansen Fase 2 (2022) - Pilots en community-bijeenkomsten

Auteurs
Tjitske Lovert-Reindersma, Angel de Haas, Keo Vliege, Ad Korf, Marieke van Dijk, Julia Berg, Pien Kramer, Floor de Jong, Jim Bezuijen, Patrice Kauw en Naomi Stapele
Soort object
Boek
Datum
2023
Samenvatting
Dit handboek is het tweede resultaat van een Haagse samenwerking van onderwijsinstellingen, studenten, werkgevers, overheid en overige partners. Op initiatief van Hogeschool Inholland Den Haag met het lectoraat Diversiteitsvraagstukken, de Gemeente Den Haag en ontwerpcollectief idiotes in het jaar 2022. Het beoogde doel van dit ontwerpend onderzoek is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.