Gelijke Stagekansen Haagse standaardposter

Auteurs
Tjitske Lovert-Reindersma, Ad Korf en Julia Berg
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2023
Samenvatting
Deze Haagse standaardposter hoort bij het project de Haagse aanpak Gelijke stagekansen. Het bevat Haagse good practices op strategisch, tactisch en operationeel niveau om stagediscriminatie tegen te gaan. Het beoogde doel van dit onderzoek is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.