Gelijke stagekansen, Posters studenten

Auteurs
Tjitske Lovert-Reindersma, Keo Vliege, Julia Berg, Pien Kramer, Floor de Jong en Jim Bezuijen
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2023
Samenvatting
Deze posters horen bij het project de Haagse aanpak Gelijke stagekansen en zijn gemaakt door mbo- en hbo-studenten voor de Haagse aanpak. Samen met onderwijsinstellingen, onderwijsprofessionals, studenten en organisaties ontwerpen wij nieuwe werkwijzen om stagediscriminatie tegen te gaan. Het beoogde doel van dit onderzoek is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.